• banner
  Danmark
  Frimærke - 1852
  2 RBS Ferslew tryk pl. II pos. 30, type 6. på lille klip med mikroskop rand i øst. Med Attest VJ (20.000,-)
 • banner
  Danmark
  Frimærke - 1854
  4 RBS. Thiele III kastaniebrun, plade III pos. 50, st. nr. st. 53 Randers attest CAM.
 • banner
  Danmark
  Frimærke - 1852
  4 RBS Thiele I tryk plade I
 • banner
  Danmark
  Frimærke - 1852
  4 RBS Thiele I tryk, med stumt stempel
 • banner
  Danmark
  Frimærke - 1852
  4 RBS Thiele 1. tryk pænt bredrandet mærke

Frimærker

Mønter og Sedler

DKK 3.000

DKK 150

DKK 175

DKK 150

DKK 125

DKK 900

DKK 125

DKK 100